CONFERENCIA MAGISTRAL:
Neuromodulación: Implante Laparoscópico para Vejiga Hiperactiva Neurogénica

Martes 18 de Agosto 19:30 horas UTC/GTM-5
Registrese: