II CURSO DE UROLOGÍA PARA RESIDENTES
Sesión N°6

Día: 22 de Julio
Hora: 20:00 horas UTC/GTM-5